[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?Pradědova galerie "U Halouzků" [ Galerie ]

ROZHOVOR V ŘEZBÁŘSKÉM ATELIÉRU
aneb
rozprava PhDr.Vladimíra Vaculíka, prezidenta UN - FOE - PRAE v Římě
s řezbářem Jiřím Halouzkou z Jiříkova u Rýmařova


Které ze svých děl považujete za největší významem?
Za největší své dílo považuji vyřezávaný, dnes již největší , Betlém v Evropě v životní velikosti, který má v současné době 50 figur a zbývá mi ještě vyřezat 8 až 10 plastik, do jeho konečné podoby. Tento betlém je vyřezáván ze všech druhů dřevin a má i svou historii v tom, že některé z těchto dřevin jsou z památkově chráněných stromů, které byly vyvráceny nebo z nějakého důvodu pokáceny. Jako příklad uvádím dva koně, kteří jsou vyřezáni z vyrvaných stromů při tornádu v městě Litovli. Tyto koně jsem nazval Tornádo a Tajfun a jsou určitou živou vzpomínkou na řádění živlů v této oblasti.
Tento betlém vytvářím k uctění památky mého dědy, který mě naučil vše co umím. Druhým důležitým aspektem bylo osobní setkání s papežem Janem Pavlem II. na osobní audienci v roce 1988 na jeho letním sídle. Měl jsem možnost seznámit se dějinami Vatikánu, prohlédnout si celé podzemí i nadzemí této kolébky církve, navštívit její poutní místa např. Assissy, Lurdy atd. A to bylo moje definitivní rozhodnutí k vytvoření tohoto betlému.
Tento betlém je nastálo umístěný v řezbářské galerii U Halouzků a nebude ji převážen na jiné akce.
Od letošního roku je tento betlém zapsán v české Guinessově knize rekordů a také byl vystaven u příležitosti světového kongresu betlemářů v Hradci Králové, kde byl oceněn titulem Největší betlém v Evropě.


Mohl byste nám stručně popsat, jak se Vaše sochy dostaly do Guinessovy knihy rekordů,
a kterých děl se to konkrétně týká?
Po shlédnutí pořadu o české Guinnesově knize rekordů v televizi, jsem zaslal svá díla, o kterých jsem si myslel, že by mohly být zapsány. K mému překvapení dostaly certifikáty: Certifikát o vytvoření rekordu Největší betlém
-Certifikát o vytvoření českého rekordu Největší obraz - dřevořezby Pradědovy říše
-Certifikát o vytvoření českého rekordu Největší dřevěná socha děda Praděda
-Certifikát o vytvoření českého rekordu Největší krokodýl vyřezaný ze dřeva.
První tři unikáty je možné shlédnout v mé řezbářské galerii U Halouzků a poslední z nich - krokodýl - je v současné době umístěn v ostravské ZOO.

Z jakého dřeva nejčastěji vyřezáváte?
Já sám nemohu říci, ze kterého dřeva se mi nejlépe vyřezává. Nejčastěji používám lípu, topol, olši, ořech, dub, jasan. Snažím se, aby moje výtvory byly z jednoho kusu dřeva a protože se domnívám, že každá socha má svého ducha a daným kmenům stromů prodlužuji tímto život.

Jak vaše galerie zapadá do přírodního charakteru této části Jeseníků?
Moje řezbářská galerie je součástí nově připravovaného historického parku Moravy a Slezska, který je v současné době na úrovni projektové dokumentace a zpracování do územního plánu obce Jiříkov. Historický park Moravy a Slezska zahrnuje vybudování středověkého městečka vedle hradu Sovince v místní části Křížov na rozloze 3 ha. Toto středověké městečko bude žít starodávnými řemesly a duchem našich předků.Můžeme v galerii vidět i jiné "exponáty" kromě dřevěných plastik?
Dříve než vznikla řezbářská galerie, měl jsem na tomto prostoru farmu s chovem daňčí zvěře v počtu 30 ks. Je zajímavé, že se mi podařilo živá zvířata skloubit s dřevěnými sochami a to tak, že daňci spásají volně rostlou dřevinu a trávu na celé této ploše zhruba 4 hektarů. Je to zajímavým doplňkem galerie.

Kdy můžeme Vaši galerii navštívit, jak se tam nejlépe dostaneme?
Vzhledem k tomu, že chci aby betlém byl přístupný veřejnosti hlavně o vánočních svátcích, je tato galerie otevřena denně od 1. dubna do 31. prosince a to vždy od 10-17 hodin kromě pondělí. Je pravda, že žijeme uprostřed lesů a luk a proto nejsnazší dopravou je automobil. Jezdí zde 4x denně autobus a vedou zde také cyklostezky a turistické trasy.

Máte nějaké plány do budoucna?
Protože člověk by nikdy neměl usnout, jak se říká na vavřínech, již nyní připravuji možná i mezigenerační projekt, vyřezávaný obraz o délce 35 metrů, výšce 2 metrů s názvem "Vyznání rodné zemi". Tento obraz j současné době ve stadiu budování dřevěného korpusu, do kterého se bude vyřezávat, a to již přes tuto zimu. Při volbě námětu a návrhu obrazuj spolupracuji s Jaroslavem Vraštilem z Horky nad Moravou. V krátkosti je moje představa taková, že zde budou výjevy z našeho bytí, a to od praotce Čecha, Libuše, Přemysla Oráče, Vyšehradu až po
založení Československé republiky.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Jiří Halouzka
č.39
793 51 Jiříkov
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 295 127

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Galerie
AKTUALIZACE: Magda Vavrová (IC Lomnice) org. 56, 09.01.2006 v 11:39 hodin


Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz