[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?Znak a prapor obce Bílov [ Znak a prapor ]

Znak a prapor obce Bílov
Zpracovatel návrhů Jan Tejkal z Ostravy-Heřmanic vycházel z obecní pečeti užívané od roku 1706. Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 24.8.1999 vybralo a následně schválilo ze sedmi předložených variant obecních symbolů variantu č. 3. Schválený návrh znaku zobrazuje ve zlatém štítě na zeleném návrší černou vrbu se zelenými listy a za ní červený pluh. Odlišení přirozeného černého kmene od přirozených zelených lístků a prostředníctvím kombinace černé a zlaté (a v případě znaku i červené) odkazuje na historickou i regionální příslušnost obce k českému Slezsku (dle barev černé slezské orlice s červenou zbrojí ve zlatém poli ve státním znaku České republiky). Návrh obecního praporu přistupuje k částečnému opakování znaku, což konkrétně znamená, že list praporu přejímá beze změny hlavní figuru vrby, avšak dle zákaz požadujících zjednodušení stylizované vlajky, nahrazuje list praporu figuru návrší horizontálním pruhem příslušné barvy u dolního okraje listu a figuru pluhu zcela vypouští. List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a zelený, v poměru 4 : 1. Ve žlutém pruhu vyrůstá uprostřed z dělící linky černá vrba se zelenými listy.
Dne 27. října 1999 schválil Podvýbor pro heraldiku Parlamentu ČR znak a prapor obce Bílov. Slavnostního předání dekretu o udělení znaku a praporu obci předse- dou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václavem Klausem se dne 6. prosince 1999 zúčastnily starostka Olga Fusíková a místostarostka Miloslava Valčuhová. Obec nechala zhotovit firmou Wasilka Pistovčak z Děhylova znak a prapor obce. Na pořízení symbolů obce byla uspořádána veřejná sbírka. Dne 9. září 2000 proběhly oslavy DNE OBCE při příležitosti 100 let budovy základní školy a svěcení obecních symbolů v kostele svatého Vavřince. Obecní symboly posvětil děkan Hubert Šula z Hladkých Životic.
Znak a prapor obce Bílov

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilov.cz

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 20.05.2005 v 12:26 hodin


Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz