[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?Svatý Hostýn [ Poutní místo ]

Svatý Hostýn

První zmínka o kopci Hostýnu, který se tehdy ještě psal Hoštejn, pochází z poloviny 16. století. My však dnes již víme, že Hostýn byl osídlen mnohem dříve. První osadníci kopce Hostýna byli již Keltové asi 200 let před naším letopočtem. Vrchol Hostýna je obehnán keltským valem o délce 1835 m a dodnes má v některých místech výšku 9 m a šířku 23 m. Keltové zde vybudovali oppidum, střežící tzv. jantarovou stezku, která vedla Moravskou bránou.

První kaple na Hostýně byla pravděpodobně postavena někdy koncem 16. stol. Tehdy se z hostýnského kopce dolovalo stříbro a na Hostýně samotném byla hornická kolonka. Pro horníky byla pravděpodobně také postavena dřevěná kaple.

Pro tuto kapli dala roku 1620 Polyxena z Lobkovic zhotovit obraz Panny Marie Vítězné Bleskvládné, který odrážel události při vpádu Tatarů do Bystřice, útěk místních na Hostýn a jejich záchranu Pannou Marií. Tento obraz nechal pozdější majitel panství, luterán Václav Bítovský z Bítova zničit. Bítovský byl po bitvě na Bílé Hoře popraven jako jeden z největších rebelů na Moravě a jeho panství dostali Lobkovicové. Za jejich vlády byly poutě na sv. Hostýn obnoveny.

Roku 1650 prodali Lobkovicové panství Janu z Rottalu. Janova manželka, Marie ze Štenberka, dala pro kostel na Hostýně zhotovit stříbrný obraz Panny Marie, Matky Boží, Vítězné ochrany Moravy, který znázorňuje útěk Tatarů od Hostýna. Tento obraz byl později přenesen do kostela sv. Jiljí v Bystřici p.H. O tři roky později nechal Jan Rottal rozšířit dosavadní kapli a opatřil ji věží. Protože ani tato rozšířená kaple poutníkům nestačila, nechal přistavět po stranách jěště dvě otevřené kaple.

V roce 1700 nechal bystřický farář Tomáš Provazník postavit u pramene vody tryskajícího z kopce Hostýna Vodní kapli. Vnuk Jana Rottala, hrabě František Antonín nechal v letech 1721 až 1748 na sv. Hostýně postavit velkolepý chrám. Stojí na nižším vrcholku kopce Hostýna, v nadmořské výšce 718 m a je to nejvýše postavená stavba tohoto druhu na Moravě. Stavitelem byl Tomáš Šturm Z Holešova, nadaný a proslulý stavitel své doby. Chrám byl postaven ve stylu novořímském. 24.2.1748 byla na Hostýně sloužena první mše svatá. Slavnostní mše spojená se svěcením chrámu se však uskutečnila až 28.7.1748 za účasti 30.000 poutníků a věřících.

30.8.1897 byla dokončena stavba tzv. Anglické kaple, původně Románské kaple Blahoslavené Panny Marie. Bylo to pouhé dva dny před příjezdem císaře Franze Josefa I., který Hostýn spolu s Bystřicí dne 1. září 1897 navštívil. Na Hostýně očekávalo jeho příjezd asi 80.000 lidí.

Dokladů o Anglické kapli se však vyskytuje jen velmi málo. Nacházela se na severní louce poblíž chrámu, asi 10 m za třetím zastavením staré Křížové cesty. Původ názvu, Anglická kaple je však zcela nejasný. Za celých 33 let její existence nebyly zřejmě prováděny žádné opravy ani údržby. Stavba pak byla roku 1930 v naprosto havarijním stavu a proto byla rozebrána.

Na opravu zřejmě nebyly peníze, protože se v té době stavěla nová Křížová cesta. Ta se stavěla plných 29 let (1904 - 1933).

Roku 1898 nechala Matice (spolek, který si kladl za cíl, předejít nevhodným podnikavým zákrokům do hostýnského areálu) ještě postavit kapli sv. Kříže a rozhlednu na nejvyšším místě hostýnského kopce. K nejrozsáhlejším stavbám, které dotvořily poutní areál Hostýna, patří schodiště spojující Vodní kapli s chrámem Nanebevzetí Panny Marie a nová Křížová cesta. Schodiště tvoří 250 stupňů, z toho je 221 pískovcových a 29 žulových. Schodiště je dlouhé 242 m.

Dnešní chrám má podobu oválu. Hlavní vchod do kostela tvoří masivní vrata, která jsou pokryta bronzovou výzdobou od sochaře Josefa Axmana, žáka J. V. Myslbeka. Průčelí stavby je lemováno dvěma věžemi, které jsou ukončeny stříškami v podobě čtyřbokého jehlanu. Původní věže měly cibulovité barokní báně. Nad hlavním chrámovým portálem je velký mozaikový obraz o ploše 26 m2. Obraz je složen z 260.000 barevných kaménků. Na každém čtverečním metru je jich 10.000. Autorem obrazu je Viktor Foester. Obraz byl vyhotoven v r. 1912. Hlavní oltář je z roku 1935. Je završen drobnou plastikou Krista na kříži od Josefa Myslbeka, na bocích stojí dvojice bronzových andělů od Čeňka Vosmíka, tvůrce výzdoby hlavního nádraží v Praze. Za oltářem je reliéf Hostýnské madony a pod ním porážka Tatarů. Oba vytvořil v r. 1845 sochař Benedikt Edele z Brna. V chrámu je ještě 6 bočních oltářů. Kazatelna z r. 1845 je rovněž dílem Benedikta Edeleho, který provedl práce řezbářské a malíře Josefa Hamanna, také z Brna, který provedl pozlacení a malbu.

Po svém obnovení před 154 lety se v chrámové stavbě na sv. Hostýně prolínají 2 umělecké slohy - baroko a klasicismus.

V roce 1982 u příležitosti 70. výročí korunovace Panny Marie s Dítětem získal hostýnský poutní chrám titul Menší Bazilika. Toto zvláštní vyznamenání udělil papež Jan Pavel II., dne 9.8.1982 papežským listem.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rusava.cz

Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 08.08.2006 v 13:28 hodin


Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz