[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?Z tiskových zpráv a článků na území města či obce

Území obce: Velké Albrechtice
Adventní koncert 22.12.2013 od 15.00 hodin
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 19.12.2013]
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 19.12.2013]
XV.ROČNÍK ZÁBAVNÉHO SOUTĚŽENÍ
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 28.05.2013]
29.ROČNÍK 05.06.2013
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 27.05.2013]
INFORMACE K PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 27.05.2013]
Svoz odpadu ze zeleně
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 27.05.2013]
OZO Ostrava s.r.o., Vám oznamuje, že pravidelný svou komunálního odpadu z domácností bude probíhat vždy ve čtvrtek v sudé týdny !!!! Ceník odvozu odpadů z domácností na rok 2013: cena za rok pro nepodnikající fyzické osoby-plátce daně z nemovitostí činí 0,- Kč
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 01.01.2013]
Výsledky soutěže
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 17.07.2012]
ISSM Production &Busines Cooperation s.r.o.
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 06.12.2011]
Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu, jehož podstatnou částí jsou vlastní příjmy, zejména daňové. Dotace byly obci poskytnuty v letech na výstavbu plynofikace a vodovodu, na opravy povodňových škod a na výkon státní správy a školství. Níže uvedená tabulka uvádí přehled příjmů od r. 1996 - uvedeny...
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 01.02.2011]
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice...
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 31.01.2011]
Den otevřených dveří v základní škole Velké Albrechtice
ve čtvrtek 20. ledna 2011 od 15.00 hodin v budově ZŠ Velké Albrechtice č.p.116
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 17.01.2011]
Voda pitná(vodné) 32,08 Kč (vč. 10% DPH) Voda odvedená(stočné) 28,97 Kč (vč. 10% DPH)
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 01.12.2010]
Velké Albrechtice
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 18.10.2010]
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 29.09.2008]
Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 17.10.2005]
Zástavbu v obci je možno charakterizovat jako roztroušenou zástavbu převážně rodinných domků a bývalých zemědělských usedlostí. V letech sedmdesátých byly postaveny tři bytové domy s celkem 36 byty, v osmdesátých letech další bytovka typu Okal s jedenácti byty, vše pro potřebu tehdy největšího podniku...
[celý text] [Obecní úřad Velké Albrechtice, zveřejněno 11.05.2004]
Obecní zastupitelstvo má 15 členů, ze kterých je zvolena pětičlenná obecní rada. Obecní samosprávu zajišťuje obecní úřad se třemi pracovníky (uvolněný starosta, účetní a administrativní pracovnice), jedním zaměstnancem ve funkci topič-údržbář a jednou uklizečkou. Pro období od jara do podzimu jsou přibíráni...
[celý text] [Obecní úřad Velké Albrechtice, zveřejněno 11.05.2004]
Obec Velké Albrechtice je od roku 1999 členem sdružení REGION POODŘÍ, které sdružuje dnes již 18 obcí se vztahem k území kolem řeky Odry. Program obnovy vesnice je v souladu se zásadami přijatými sdružením v Projektu venkovského mikroregionu Poodří, který byl vypracován v prosinci 1999 firmou DHV ČR,...
[celý text] [Obecní úřad Velké Albrechtice, zveřejněno 11.05.2004]Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz